HOME  |  Inwoner  |  Zorg en welzijn  |  Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  De gemeente heeft als uitgangspunt dat u zelf met familie, buren of vrijwilligers hulp regelt. Als het niet lukt om dit zelf voor elkaar te krijgen, kan de gemeente ondersteuning geven.

  Lees meer
 • Meldformulier Wmo

  Via het 'meldformulier Wmo' kunt u aangeven welke problemen u ervaart bij het zelfstandig wonen, het verplaatsen en bij het deelnemen aan de samenleving. 

  Lees meer
 • Mantelzorgwaardering

  Zorgt u voor langere tijd onbetaald voor uw partner, kind, vriend(in) of ander familielid? Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner uit Twenterand komen in aanmerking voor mantelzorgwaardering.

  Lees meer
 • Persoonsgebonden budget en zorg in natura

  Als u een indicatie heeft voor ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdhulp kunt u deze op twee manieren inzetten: als zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

  Lees meer
 • Aanbieders

  Voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo is er in Twente een regionale aanbesteding geweest. Deze aanbieders zijn in beeld voor het leveren van ondersteuning (begeleiding en dagbesteding) en kortdurend verblijf. Voor huishoudelijke ondersteuning heeft de gemeente Twenterand met 16 aanbieders een overeenkomst afgesloten. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van deze aanbieders.

  Lees meer
 • Opnieuw bezoeken van cliënten Wmo

  Cliënten die begeleiding en/of dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen met een indicatie die afloopt ná 31 december 2019 worden in 2019 opnieuw bezocht.

  Lees meer
 • Zorginformatiepunten

  De gemeente Twenterand heeft het Wmo loket ondergebracht bij de Zorginformatie●punten. Deze bevinden zich in de vier grotere kernen: Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar. 

  Lees meer
 • Cliëntondersteuning

  Een gesprek met de gemeente of een (zorg)organisatie kan lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat u moet vragen. Of omdat het ingewikkeld is. Vraag dan een cliëntondersteuner mee. Een ervaren iemand denkt met u mee en helpt u totdat u zelf weer verder kunt. De hulp is gratis en de medewerker kijkt naar wat voor u het beste is.

  Lees meer
 • Opvang en beschermd wonen

  Beschermd wonen is een combinatie van begeleiding en wonen (onderdak) voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. In Twente regelt het CIMOT de toegang hiervoor.

  Lees meer
 • Teruggaaf specifieke zorgkosten

  Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen.

  Lees meer