HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen

Werk en inkomen

consulentVorig jaar is een groot gedeelte van de Participatiewet in werking getreden. Voor iedereen zijn dezelfde rechten en plichten gaan gelden. De Participatiewet is er op gericht om mensen zoveel mogelijk te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Als dit niet meteen lukt, zorgt de gemeente voor inkomensondersteuning.

Actief op zoek

De Participatiewet streeft ernaar dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar welk werk u wel kunt doen. Dat betekent ook dat u zelf actief op zoek gaat naar werk. De gemeente ondersteunt wel als dat niet (helemaal) zelfstandig lukt. 

Als betaald werk voor langere tijd niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of  een creatieve dagbesteding. Natuurlijk kan onderwijs ook helpen om sneller een baan te vinden. Het doel is dat iedereen mee kan blijven doen en zich actief inzet voor de samenleving.