HOME  |  Inwoner  |  Zorg en welzijn  |  Volksgezondheid  |  Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

spuiten eikenprocessierups

Sinds een aantal jaar is er overlast door de eikenprocessierups. Wat moet u doen bij aantreffen van de eikenprocessierups, en wat wordt er aan gedaan om de overlast beperkt te houden:

Preventieve bestrijding

De gemeente Twenterand laat op veel plekken de eikenprocessierups preventief bestrijden. Dit gebeurt door bomen te bespuiten met een biologisch middel. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waarvoor een verhoogd risico geldt, zoals centra, rondom scholen, begraafplaatsen en langs fietspaden. Door deze bestrijding wordt voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen. Hiermee wordt dus vooraf overlast voorkomen.

Hoe te herkennen

De Eikenprocessierups is een rups die leeft van de bladeren van eiken. De naam is afgeleid van het woord processie; de rupsen gaan in processie door de boom op zoek naar voedsel. De nesten waar de rupsen zich overdag in bevinden zijn te herkennen aan de vorm en structuur; de nesten zijn enigszins rond, variërend in grootte tussen een pingpongbal en een voetbal. De structuur van de nesten is dradig, als een spinnenweb. De nesten hangen meestal aan de onderkant van dikke takken, of aan de stam van de boom.

Waardoor ontstaat overlast

De brandharen van de rups vormen een gevaar voor de gezondheid van mensen. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen en klachten veroorzaken als huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.

Wij adviseren u om contact met de rupsen te vermijden. Wanneer u toch in aanraking komt met de rupsen of nesten adviseren wij niet te krabben of wrijven, maar de huid en ogen goed uit te spoelen met water. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Als er ernstige allergische reacties of klachten ontstaan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts.

Nest ontdekt?

Wanneer u de Eikenprocessierups in uw omgeving constateert, meld dit dan bij ons door te bellen met de algemene meldingenlijn (0546) 840 840. U geeft dan de locatie door van het nest, en een medewerker van de gemeente beoordeelt of bestrijding nodig is. Bestrijding gebeurt alleen op plekken waar een verhoogd risico geldt. Dit is op drukke plaatsen (centra, fietspaden) of bij risicoplekken. (speelplaatsen, scholen, verzorgingstehuis, begraafplaatsen).

Wanneer het nest in een gemeentelijke boom zit en bestrijding nodig is, geven wij uw melding door aan een gespecialiseerd bedrijf die de bestrijding verzorgt. Voor nesten in particulier bomen verzorgen wij geen bestrijding. Voor informatie over gespecialiseerde bedrijven die de bestrijding verzorgen kunt u wel contact met ons opnemen.

Helaas lukt het niet om u door te geven wanneer uw melding is afgehandeld. Dit heeft te maken met het grote aantal nesten verspreid over de hele gemeente. Constateert u rupsen nadat de nesten verwijderd zijn? Dan vragen wij u vriendelijk om nog een keer een melding te doen.

Wij raden ernstig af zelf nesten te verwijderen i.v.m. de mogelijke gezondheidsrisico’s!

Meer informatie: www.ggdtwente.nl.