HOME  |  Inwoner  |  Bouwen en wonen  |  Vergunningen

Vergunningen

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

  Lees meer
 • Vergunningvrij / vergunningplichtig bouwen

  Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Maar soms heeft u deze omgevingsvergunning niet nodig.

  Lees meer
 • Leegstaande woning

  Steeds meer woningen staan lang leeg. Via de Leegstandwet (onderdeel van de Huisvestingswet) mag u een leegstaande woning maximaal vijf jaar verhuren.

  Lees meer
 • Vergunningvrij bouwen bij mantelzorg

  Soms heeft een naaste voor een langere periode veel extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als een partner ernstig ziek is of als een kind gehandicapt is. Bij voorkeur blijft u dan in uw eigen woning.

  Lees meer