HOME  |  Inwoner  |  Zorg en welzijn  |  Transformatie

Transformatie

 • Terugblik Week van de Innovatie

  Innovatie binnen het sociaal domein is belangrijk en noodzakelijk omdat we continu willen kijken hoe we de zorg voor inwoners in Twenterand kunnen verbeteren. We willen dat inwoners zorg krijgen die bij hen past en die hen helpt. Ook willen we met vernieuwingen de zorg betaalbaar houden. Om hier samen een boost aan te geven hebben we 7 t/m 11 januari 2019 de Week van de Innovatie georganiseerd. Op deze pagina blikken we terug op de activiteiten van die week.

  Lees meer
 • Transformatie Twenterand in vogelvlucht (video)

  Tijdens een bijeenkomst voor professionals in het sociaal domein werd eind 2017 een filmpje getoond met daarin een overzicht van wat we allemaal al gerealiseerd hebben met elkaar (klik rechtsonderaan op autoplay wanneer het filmpje niet automatisch start):

  Lees meer
 • Nieuwsbrieven transformatie

  Op deze pagina vindt u de digitale nieuwsbrieven over de transformatie in Twenterand. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven zodat u deze ook als e-mail ontvangt. De nieuwsbrief is bedoeld om zorgprofessionals te informeren over de stand van zaken.

  Lees meer
 • Voortgang transformatie sociaal domein in Twenterand

  De uitvoering van het Transformatieplan is een arbeidsintensief traject. Bij de uitwerking van de acties denken en werken zowel intern als extern betrokkenen steeds mee. Op alle thema’s zijn inmiddels resultaten en voortgang te benoemen.

  Lees meer
 • College Tour Twenterand

  Kennis delen zorgt ervoor dat je elkaar makkelijker vindt wanneer je elkaar echt nodig hebt. Daarom organiseert de gemeente Twenterand vaste momenten waarop netwerkbijeenkomsten plaatsvinden.

  Lees meer
 • Wilt u meedenken en meewerken?

  Neemt u dan contact op met ons op via het speciale e-mailadres transformatie@twenterand.nl of via telefoonnummer 0546 - 840 840.

  Lees meer