HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen  |  Toekomstcoach

Toekomstcoach

De Toekomstcoach ondersteunt kwetsbare jongeren en jongvolwassenen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, werk, wonen, omgaan met geld en vrije tijd. Het doel van het project is om uitval te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen.

Wat is de Toekomstcoach?

De Toekomstcoach is de persoonlijke ‘tom-tom’ en ondersteunt jongeren en jongvolwassenen die vast (dreigen te) lopen in het onderwijs, of moeilijk aan het werk komen, of moeite hebben om werk te behouden. Dat is relevant  totdat een stabiele situatie is bereikt op alle leefgebieden. De Toekomstcoach is in die periode vooral de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen, biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen en bewaakt voor iedereen de samenhang; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook hulpverleningsinstanties en naasten.

De Toekomstcoach heeft meerwaarde, omdat deze verder kijkt naar alle leefgebieden die mogelijk van invloed zijn op het functioneren, bijvoorbeeld ook de thuis- of financiële situatie. Of overgangsmomenten in iemands leven, zoals een verhuizing. De Toekomstcoach bewaakt de koers, regisseert en schaalt op en af waar nodig. Ook als de jongere van school is, werkt of aan het werk wil.

Toekomstcoach in Twenterand

In juli 2017 is de gemeente Twenterand in samenwerking met MEE IIsseloevers gestart met de pilot Toekomstcoach. 12 jongeren maken inmiddels gebruik van de Toekomstcoach. De eerste ervaringen zijn positief! Er is nog plek voor begeleiding van meer jongeren, aanmelden kan dus! 

Voor wie?

Jongeren en jongvolwassenen woonachtig in gemeente Twenterand

Leeftijd tussen de 16 en 27 jaar

Aanmelden

Jongeren kunnen zichzelf melden bij MEE. Aanmelding kan ook gedaan worden door scholen of andere betrokkenen die denken dat een Toekomstscoach een goede aanvulling kan zijn op de begeleiding van de jongere richting volwassenheid.

Aanmelden kan bij Lonneke Jansen van MEE via email l.jansen@meeijsseloevers.nl. Tevens kan aangemeld worden bij de procesmanager van de gemeente Twenterand Minarda Hamberg m.hamberg@twenterand.nl.

Informatiefolder Toekomstcoach