HOME  |  Inwoner  |  Scholen en kinderopvang  |  Scholen  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij ons een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind.

Ook kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

Lees meer over over de vergoeding en aanvraag voor leerlingenververvoer: