HOME  |  Inwoner  |  Scholen en kinderopvang  |  Scholen

Scholen

 • Scholenwijzer

  In de scholenwijzer vindt u een overzicht van alle scholen (basis- voortgezet- en speciaal onderwijs) in de gemeente Twenterand. Ook vindt u hier een overzicht van de schoolbesturen.

  Lees meer
 • Voor- en vroegschoolse educatie

  Om onderwijsachterstanden te verkleinen of zelfs te voorkomen, is het belangrijk dat alle kinderen zich maximaal kunnen ontplooien en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

  Lees meer
 • Leerplicht

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen.

  Lees meer
 • Leerlingenprognose en ruimtebehoefte

  Voor het onderwijsbeleid zijn voor de gemeente Twenterand prognoses opgesteld van de leerlingaantallen voor de periode 2014-2034.

  Lees meer
 • Scholen op de kaart

  Op de website scholenopdekaart.nl vindt u informatie over alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland.

  Lees meer
 • Leerlingenvervoer

  Uw financiƫle situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij ons een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind.

  Lees meer
 • Aanvalsplan laaggeletterdheid

  Kunnen lezen en schrijven is in onze maatschappij pure noodzaak om een prettig leven te kunnen leiden. Veel mensen lezen ter ontspanning of om meer te weten te komen.

  Lees meer
 • Leerlingentelling

  De jaarlijkse leerlingentelling is belangrijk voor bekostiging van scholen, berekening van de formatie en huisvesting. Ook geeft deze meer inzicht in groei en ontwikkeling van het leerlingenaantal.

  Lees meer