HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen  |  Minimaregelingen

Minimaregelingen

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lid zijn van een vereniging, bezoek aan de bioscoop of een abonnement op een krant of tijdschrift zijn vaak dingen waarvoor geen geld is. Daarom hebben wij een aantal minimaregelingen. Deze zijn voor inwoners met een laag inkomen en/of schulden. Op deze manier willen we het voor deze mensen ook mogelijk maken te blijven meedoen in de maatschappij.
Op de website www.berekenuwrechtplus.nl kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.  

Hieronder vindt u informatie over alle minimaregelingen die er in de gemeente Twenterand zijn:

 • Schoolpakket 2018/2019

  LET OP: De doelgroep zijn kinderen die voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen, tot 18 jaar. Vanaf hun 18e jaar krijgen zij studiefinanciering.

  Lees meer
 • Individuele studietoeslag

  De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat jongeren in staat zijn een diploma te halen. Dit versterkt immers de positie op de arbeidsmarkt. 

  Lees meer
 • Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds

  Meedoen aan sportieve of culturele activiteiten is belangrijk voor een kind. Ze raken op een gezonde manier hun energie kwijt, maken nieuwe vrienden en leren doorzetten.

  Lees meer
 • Individuele inkomenstoeslag

  Bent u 21 jaar of ouder en heeft u drie jaar onafgebroken een langdurig laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag

  Lees meer
 • Meedoen-regeling

  De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Voor sommige inwoners is dit om financiƫle redenen lastig.

  Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering Twenterand

  Iedereen verdient goede zorg. Ook als u een lager inkomen of een uitkering krijgt. Zeker als u vanwege chronische ziekte of beperking te maken heeft met hoge zorgkosten.
  Lees meer