HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen  |  Minimaregelingen  |  Schoolpakket 2018/2019

Schoolpakket 2018/2019

LET OP: De doelgroep zijn kinderen die voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen, tot 18 jaar. Vanaf hun 18e jaar krijgen zij studiefinanciering.

Voor het schooljaar 2018/2019 kunt u naast een schoolpakket ook een bijdrage voor een fiets aanvragen.

De gemeente Twenterand wil met het schoolpakket kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen tegemoetkomen. Binnen het schoolpakket worden kosten vergoed die school gerelateerd zijn. Het is immers van groot belang dat kinderen en jongeren naar school gaan en een opleiding volgen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst. Dit schoolpakket heeft betrekking op het schooljaar 2018/2019.

Om welke kosten gaat het?

  • Bijdrage aan schoolkosten
    Het gaat om de kosten die u maakt voor schoolactiviteiten voor uw schoolgaande kind (jonger dan 18 jaar) op het voortgezet (speciaal) onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat dan om kosten zoals de ouderbijdrage, kosten voor lesmateriaal (bijvoorbeeld gereedschap of verplichte kleding), schoolgeld of de kosten van een abonnement van het openbaar vervoer naar school in het schooljaar 2018/2019.
  • Bijdrage aan een fiets
    Het gaat daarnaast om kosten die u maakt voor een fiets als uw kind gaat overstappen van de basisschool of internationale schakelklas naar het voortgezet onderwijs schooljaar 2018/2019.

Voorwaarden

Het schoolpakket is bedoeld voor activiteiten die school gerelateerd zijn. U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • Uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm / of U een schuldenregeling heeft zoals bij de Stadsbank Oost Nederland of in het kader van de WSNP
  • U niet meer vermogen hebt dan volgens de Participatiewet is toegestaan in uw leefsituatie
  • Bij een aanvraag schoolkosten moet u een bewijs van betaling met betrekking tot de gemaakte kosten inleveren. Dit mag ook een bewijs van een (eerste) betaling met een kopie van een betalingsregeling zijn.
  • Bij een aanvraag voor een fiets moet u een betaalbewijs, offerte of nota inleveren. (Bij een nota of offerte wordt de bijdrage rechtstreeks naar de leverancier overgemaakt)

Hoogte van het schoolpakket en/of bijdrage voor een fiets, en betaling

De hoogte van het schoolpakket voor een schoolgaand kind dat het voortgezet onderwijs (zoals vso-pro, vmbo, havo vwo) volgt bedraagt € 180,00. Voor een schoolgaand kind dat het middelbaar beroepsonderwijs (bijvoorbeeld mbo-bouw, zorg, techniek, etc.) volgt is de bijdrage € 200,00. De bijdrage wordt rechtstreeks aan u overgemaakt

De hoogte van de bijdrage voor de fiets voor een schoolgaand kind dat gaat overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs of de internationale schakelklas bedraagt maximaal € 350,00. De bijdrage wordt aan de hand van een offerte of nota rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt. Bij een betaalbewijs maken we de bijdrage rechtstreeks aan u over.

De aanvraag

Uw aanvraag voor kosten die betrekking hebben op het schooljaar 2018/2019, moeten we vóór 31 juli 2019 hebben ontvangen. Dit aanvraagformulier voor een schoolpakket kan alleen voor het schooljaar 2018/2019 worden gebruikt. Zorg ervoor dat we uw aanvraag volledig ingevuld en met de betaalbewijzen krijgen. Als het om een fiets gaat kunt ook een offerte of nota opsturen (zie voorwaarden). Wij kunnen anders uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.

Meer informatie over het schoolpakket en/of bijdrage fiets

Voor meer informatie over het schoolpakket en/of bijdrage voor een fiets, maar ook voor meer informatie over de Participatiewet, de regelingen voor minima en het Meldpunt Schulden, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening / team Werk & Inkomen. De consulenten van de gemeente Twenterand zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur via telefoonnummer (0546) 840 840 of per email: inkomen@twenterand.nl.

DigiD