HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen  |  Minimaregelingen  |  Meedoen-regeling

Meedoen-regeling

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Voor sommige inwoners is dit om financiële redenen lastig.

Daarom heeft de gemeente Twenterand de meedoenregeling. Deze regeling is bedoeld voor sportieve, culturele en/of educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

  • lidmaatschap van de sportvereniging / sportschool / zangkoor
  • een bioscoop- en/of theaterbezoek 
  • entree voor het zwembad
  • uitstapjes met ouderenvereniging / buurtvereniging
  • abonnement op een krant / tijdschrift
  • kosten voor aanschaf van een Nederlands identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort)
  • dagje naar een pretpark/ dierentuin/ museum

Voorwaarden

U komt voor de meedoenregeling in aanmerking als:

  • Uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm
  • U geen scholier/student en 18 jaar of ouder bent

U kunt de regeling maar eenmaal per jaar aanvragen

Bijstandsnormen per 1 januari 2019

Huishouden** Bijstandsnorm per persoon Inkomensgrens* voor personen vanaf 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd Inkomensgrens voor personen vanaf 65 jaar
Eénpersoonshuishouden 70% € 1.071,70 € 1.1,43,67
Tweepersoonshuishouden 50% € 765,50 €    816,91
Driepersoonshuishouden 431/3% € 663,43 €   707,99
Vierpersoonshuishouden 40% € 612,40 €   653,33

*Alle bedragen zijn berekend op 110% van de geldende bijstandsnorm, per persoon, per maand, exclusief vakantietoeslag.

**Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar worden niet bij het huishouden meegeteld. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of die een BBL opleiding volgen worden ook niet bij het huishouden meegeteld.

Hoogte van het bedrag

De bijdrage bedraagt € 100,00 per persoon per kalenderjaar. U kunt de regeling maar één keer per jaar aanvragen.

Informatie

Voor meer informatie over de Meedoenregeling kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening / team Werk & Inkomen.

U kunt digitaal een aanvraag in het kader van de meedoenregeling doen.

Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij het ZorgInformatiePunt.