HOME  |  Inwoner  |  Werk en inkomen  |  Kostendelersnorm

Kostendelersnorm

 • Wat is de kostendelersnorm?

  De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. 

  Lees meer
 • Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm?

  Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee. Wie tellen niet mee:

  Lees meer
 • Bijstand met kostendelersnorm berekenen

  Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. 

  Lees meer
 • Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

  Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. 

  Lees meer
 • Wat is een meerpersoonshuishouden?

  De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen.

  Lees meer
 • Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

  Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt eigen inkomen (bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering) en eigen vermogen.

  Lees meer
 • Hoe zit het met de uitkering voor alleenstaande ouders?

  Als alleenstaande ouder kunt u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt bij uw budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop.

  Lees meer