HOME  |  Inwoner  |  Scholen en kinderopvang  |  Kinderopvang

Kinderopvang

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen in Twenterand

  Via het 'Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen' ziet u een overzicht van alle kinderopvangorganisaties in peuterspeelzalen in de gemeente Twenterand.

 • Inspecties en handhaving

  Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) moeten kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders aan bepaalde eisen voldoen

  Lees meer
 • Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK)

  Begint u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? Of wilt u kinderopvang via een gastouder?

  Lees meer
 • Leges en kinderopvangtoeslag

  Wij heffen leges bij aanmeldingen van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder. De leges voor de kinderopvang zijn:

  Lees meer