HOME  |  Inwoner  |  Zorg en welzijn  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

Team jeugdconsulenten staat voor u klaar!

Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden van uw kind? Samen met u zoeken we naar een oplossing. De jeugdconsulent:

 • is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien
 • maakt deel uit van een kernteam waardoor eventuele hulp dichtbij en laagdrempelig is
 • is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners
 • zorgt voor samenwerking tussen verschillende partijen

De jeugdconsulenten zijn elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur te bereiken via telefoonnummer (0546) 840 840, of stuur een e-mail naar jeugdhulp@twenterand.nl. U kunt ook het meldformulier jeugdhulp invullen.

 • Stappenplan Jeughulp

  Bekijk hier stap voor stap hoe Jeugdhulp werkt:

  Lees meer
 • Pilot POH Jeugd GGZ

  In het voorjaar van 2017 is de pilot praktijkondersteuner Jeugd GGZ gestart binnen de gemeente Twenterand.

  Lees meer
 • Familiegroepsplan

  De Jeugdwet gaat ervan uit dat u als gezin zoveel mogelijk zelf problemen binnen uw gezin wilt voorkomen en aanpakken. Het familiegroepsplan kan u daarbij helpen.

  Lees meer
 • Ketenregie

  De gemeente Twenterand heeft de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld voor het signaleren en aanpakken van meervoudige problematiek in gezinnen en andere huishoudens.

  Lees meer
 • Twentse Monitor Sociaal Domein

  Successen delen, tijdig knelpunten signaleren en waar nodig bijsturen, beleidskeuzes ondersteunen en van elkaar leren met als doel de (jeugd)hulp te verbeteren. Dat waren de wensen van de 14 Twentse gemeenten. Kennispunt Twente vertaalde dit in de Twentse Monitor Sociaal domein. Een uniek instrument in Nederland.

  Lees meer
 • Meldformulier Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u het meldformulier jeugdhulp invullen.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Loes loket

  Met al uw vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 23 jaar kunt u als ouder/verzorger in Twenterand terecht bij het CJG loket, beter bekend als het Loes loket.

  Lees meer
 • Veilig Thuis Twente

  Voor de regio Twente is er één advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Twente.

  Lees meer
 • Regelhulp: wegwijzer naar zorg en ondersteuning

  Bent u op zoek naar zorg of ondersteuning? Kijk dan ook eens op de website van Regelhulp, een digitale wegwijzer van de overheid. 

  Lees meer
 • Aanbieders

  Voor aanbieders van Jeugdhulp is er in Twente een regionale aanbesteding geweest. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van deze aanbieders. NB. Niet alle aanbieders van deze lijst leveren alle mogelijke vormen van ondersteuning.

  Lees meer