HOME  |  Inwoner  |  Burgerparticipatie  |  Meedoen

Meedoen

De kracht van de samenleving wordt bepaald door de inwoners van de gemeente Twenterand. Zij laten vaak zien over veel creativiteit te beschikken en oplossingsgericht te denken.

Verdeeld over de kernen zorgen zij voor een actieve inbreng bij het oplossen voor vraagstukken binnen de gemeente Twenterand. In sommige delen van Twenterand bestaat een dorpsraad of een plaatselijke belangvereniging en sinds februari 2013 is er ook een jongerenraad actief.

Naast de belangrijke rol van de dorpsraad en de plaatselijke belangverenigingen zijn er verschillende manieren waarop u mee kunt doen met de gemeente:

  • beleidsparticipatie
  • burgerinitiatief
  • spreekrecht inwoners
  • gemeenteraadsleden benaderen
  • brief schrijven aan het bestuur
  • inspraak
  • afspraak maken

Dit zijn allemaal vormen van burgerparticipatie. Bij beleidsparticipatie heeft de gemeente een idee en gaat daar uiteindelijk een besluit over nemen. De gemeente wil graag weten of er draagvlak voor dit idee is bij de inwoners. Dus worden de inwoners om hun mening gevraagd en kunnen zij meedenken en meedoen.
Andersom kan het ook zijn dat een inwoner of een groep inwoners een idee heeft. In dat geval kan het zijn dat de overheid met u meedoet, maar dat het initiatief en besluit bij die inwoners ligt. Dan kan de overheid met u meedoen: overheidsparticipatie of burgerinitiatief.

Hoe dan ook: de relatie overheid – inwoner staat voorop. Door deelname van inwoners of groepen komen we tot creatieve ideeën, toepasbare oplossingen en keuzes en gedragen besluiten. Steeds vaker komen initiatieven uit de samenleving en brengt de gemeente de partijen bij elkaar. Op deze manier maken we gebruik van de kracht van de samenleving!