HOME  |  Inwoner  |  Burgerparticipatie  |  Cofinanciering regeling ‘Buiten spelen’

Cofinanciering regeling ‘Buiten spelen’

Hier vindt u uitleg over de cofinanciering regeling ‘Buiten Spelen’ en het formulier voor het indienen van een plan.

Heeft u een mooi idee voor buiten spelen in de buurt waar u woont of een ander deel van de gemeente Twenterand? Leg dan uw plan voor aan de gemeente en wie weet kunnen we het samen realiseren! Het mag over van alles gaan; een natuurspeeltuin, een avonturenpad, een klimtoestel, enzovoort. Aan dit alles zijn wel enkele spelregels verbonden.

Spelregels

  • Er is voldoende draagvlak voor het plan; het is ontwikkeld samen met andere buurtbewoners, instanties, verenigingen en/of organisaties.
  • Het plan is realistisch, haalbaar en goed uitgewerkt inclusief een heldere financiële onderbouwing
  • Het plan draagt bij aan het bevorderen van buitenspelen
  • De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van cofinanciering verstrekt. Dat houdt in dat de initiatiefnemer zelf ook een financiële bijdrage moet regelen, bijvoorbeeld door fundraising of sponsoring.
  • Er is in totaal € 60.000 beschikbaar voor deze regeling. Zodra het subsidieplafond is bereikt, stopt de regeling.

Bekijk hier het volledige reglement van de cofinanciering regeling ‘Buiten Spelen’

Samen met de dorpsraden heeft de gemeente een kaderplan speelruimte gemaakt met daarin ideeën voor de toekomst. Bekijk hier het Kaderplan speelruimte.

Contact

Een medewerker van de gemeente kan u helpen bij het indienen van uw plan. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Ter Beek via e-mail a.terbeek@twenterand.nl of telefonisch via 0546 - 840 840. Het plan zelf kunt u hieronder digitaal indienen:

Formulier cofinanciering regeling 'Buiten Spelen'