HOME  |  Inwoner  |  Burgerparticipatie  |  Belangengroepen

Belangengroepen

De belangengroepen: Jongerenraad Twenterand, Dorpsraad Den Ham, Plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk, Plaatselijk belang De Pollen West-Geesteren en Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk.

De jongerenraad behartigt de belangen van alle jongeren in de Gemeente Twenterand. De dorpsraad en plaatselijke belangenverenigingen behartigen de belangen van de mensen die in ‘hun’ gebied wonen.

Elke belangengroep vult dit op zijn eigen manier in, maar allemaal worden ze geraadpleegd als de gemeente beleidsplannen ontwikkelt die hun aangaan. Deze en andere belangengroepen kunnen ook zelf aangeven om betrokken te worden bij een onderwerp. Zij kunnen het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over Twenterandse zaken. Het gemeentebestuur is dan ook erg blij met deze actieve betrokkenheid vanuit de gemeente.

Contactgegevens

Jongerenraad Twenterand

Jongerenraad Twenterand
Twitter.com/jrtwenterand
Bekijk de pagina van de Jongerenraad op Facebook
e-mail: jongerenraadtwenterand@gmail.com

Dorpsraad Den Ham

Dorpsraad Den Ham
t.a.v. secretariaat
Schapendijk 3
7683 PK  Den Ham
www.dorpsraaddenham.nl
e-mail: info@dorpsraaddenham.nl

Plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk

Plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk
t.a.v. secretariaat
Hoofdweg 112a
7676 AH  Westerhaar-Vriezenveensewijk
e-mail: henkdb42@kpnmail.nl

Plaatselijk Belang De Pollen West-Geesteren

Plaatselijk Belang De Pollen West-Geesteren
t.a.v. secretariaat
Greftenweg 15
7671 PC  Vriezenveen
www.depollenwestgeesteren.nl
e-mail: ria@koerssen.eu

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

Dorpsraad Vroomshoop
t.a.v. secretariaat
Tonnendijk 67
7681 BK  Vroomshoop
www.dorpsraadvroomshoop.nl
e-mail: riette.makkinga@dorpsraadvroomshoop.nl

Dorpsraad Vriezenveen


www.dorpsraadvriezenveen.nl
e-mail: info@dorpsraadvriezenveen.nl