HOME  |  Inwoner  |  Bouwen en wonen  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

 • Actuele bestemmingsplannen

  Actuele plannen ter inzage publiceren wij in ons huis-aan-huis blad InTwenterand. Ook kunt u deze plannen digitaal inzien.

  Lees meer
 • Afwijken

  In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwing- en gebruiksregels.

  Lees meer
 • Informatie

  Nederland is niet zo groot en we moeten zuinig zijn op onze ruimte. De overheid zorgt er voor dat die ruimte goed wordt gebruikt. 

  Lees meer
 • Planschade

  Planschade is het onvoorziene financiële nadelige verschil tussen het nieuwe en oude planologische regime. Dit kan komen door een herziening of een ontheffing van een bestemmingsplan.

  Lees meer