“Woar bin ie dr ene van?”

Beste raadsleden, CvdK, kabinetschef, inwoners van Twenterand, vrienden, familie, collegeleden, medewerkers, collega Almelo, dames en heren,

Goei’dag mooi da’j d’r bint op dizze biezundere dag.

Warm bad

Laat ik om te beginnen mijn dank uitspreken aan al die Twenteranders die mij persoonlijk welkom hebben geheten. Via Facebook, Linkedin, Twitter en ook per post hebben veel inwoners van Twenterand contact gezocht om even te laten weten dat zij het fijn vinden dat ik met mijn gezin naar Twenterand kom om hier burgemeester te worden. Bovendien, een mooi onthaal van de Brandweer Twenterand! Dat voelt als een warm bad en het is ontzettend fijn om te ervaren dat we zo welkom zijn.

Op zijn Twents: dat grep mi-j achter ’t vessie.

Ook de contacten de afgelopen weken met de collegeleden, medewerkers en ook mijn voorganger Annelies van der Kolk, waren hartelijk en erop gericht om een goede start te maken in Twenterand.

Overigens hebben ook diverse zorginstellingen, sport en cultuurverenigingen en ondernemers mij welkom geheten.

Waaronder ook makelaars die naast gelukwensen, vaak in een bijzin, ook meteen hun woningaanbod onder de aandacht brachten. Wat mij betreft een schitterend voorbeeld van creatief ondernemerschap waar ik nog veel meer voorbeelden van hoop te ontdekken de komende jaren.

Corona

Dames en heren, hoe feestelijk deze installatie ook is, we ontkomen er niet aan om stil te staan bij de tijd waarin we nu leven. Een periode die beheerst wordt door Corona. We hebben er allemaal mee te maken en het beheerst ons doen en laten.

Ondernemers hebben het zwaar, mensen moeten omgaan met ziekte of overlijden, normale contacten zijn beperkt mogelijk en kerkbezoek en het verenigingsleven moet op een laag pitje of in ieder geval op gepaste wijze. Dat doet wat met mensen, ook met de inwoners van Twenterand. Als burgemeester zal ik daar de komende periode oog voor hebben want onze inwoners ondernemers, het verenigingsleven en de welzijnsinstellingen blijven te maken krijgen met de gevolgen van Corona.

Gelukkig kunnen er ook een aantal dingen nog steeds wel. Waaronder nu deze bijeenkomst, zij het Coronaproof. Helaas dus niet dusdanig dat ook de inwoners van Twenterand er fysiek bij aanwezig kunnen zijn, maar iedereen kan het gelukkig wel volgen via de livestream of via de uitzending door de lokale omroep Delta TV.

Hoe dan ook een groot compliment aan al die mensen die de afgelopen dagen deze bijeenkomst hebben voorbereid met alle moeilijke afwegingen en dillema’s van dien. Een duidelijk bewijs van de organisatiekracht en flexibiliteit van deze organisatie.

“Woar bin ie dr ene van?”

Wanneer mensen in Twente elkaar voor de eerste keer ontmoeten is een veelgehoorde vraag: “Woar bin ie dr ene van?”

Het is een vraag die is bedoeld om af te tasten wie er voor je staat. Is het goed volk? En misschien ook wel; is hij een van ons?

Eigenlijk is de vertrouwenscommissie ook met die vraag in het achterhoofd aan de slag gegaan. Ze vragen het alleen op een andere manier.

Ik vermoed dat het ook een onderwerp gaat worden bij het bezoeken van senioren in onze gemeenten, bij bedrijfsbezoeken of bij de sportvereniging langs de lijn.“Woar bin ie dr ene van?” Wie is nu eigenlijk deze burgemeester.

Het antwoord op die vraag is: ik ben er een van Frerik Jan Wolters. Frerik was mijn over-, over-, over- grootvader en was schaapherder, landbouwer en wever in Den Ham. Zoals zoveel Twentse families in die tijd kon je nog wat verdienen met de weverij (later in de textiel), met wat landbouw en het weiden van wat vee. Maar zoals voor heel veel Twentenaren was dat sappelen en net niet genoeg om van rond te komen. In 1830 trok Frerik Jan dan ook de deur van het ouderlijk huis dicht en trok hij de wijde wereld in. Nu, 190 jaar later en 5 generaties verder sta ik hier in de raadszaal van de gemeente Twenterand.

Terug op oolde geboortegrond um met ouluu te bouw’n an dizze gemeente. Het kan niet aans of Twenterand zit in mijn DNA. Doarumme dach de vertrouwenscommissie natuurlijk: ’t is goed volk, hij is d’r iene van oons. Loa’w mar es kiek’n wat wordt.

In alle 9 kernen (Vriezenveen, Vroomshoop, Westerhaar Vriezenveensewijk, Den Ham) en alle andere kernen en buurtschappen zal ik mensen tegenkomen die gepokt en gemazeld zijn in het Twents. Misschien word dat straks bij mij wakker gekust: joa joa is zeker bij mij blijven hangen. Overigens vind ik dat een geuzennaam. Het geeft bedachtzaamheid aan, niet te snel oordelen of in een emotionele opwelling keuzes maken. Eerst maar eens even aankijken!

Kracht van Twenterand

Ik noemde al eerder de hartelijkheid van de inwoners en de creativiteit van ondernemers. Kernwaarden die Twenterand moet koesteren en waar ik veel van herken uit het noorden. We nemen dat soort waarden voor lief zonder erbij stil te staan dat dit onze kracht is. Hier is noaberschap heel gewoon, hier is het bloeiende verenigingsleven met alle vrijwilligers de gewoonste zaak en het is hier normaal dat ondernemers hun vleugels uitslaan en zich ontwikkelen maar ook sociaal zijn en denken aan andermans belang.

Hier is het normaal dat we in tijden van crisis elkaar helpen en weer verder gaan. Koester het en waardeer het. Wees er trots op.

Buren, vrienden, familie staan hier voor je klaar als je hulp of zorg nodig hebt. En het is van belang dat we naar elkaar omkijken. Ik mag dan de burgervader zijn van Twenterand en zal dan mijn steentje daaraan bijdragen, maar dat doe je met elkaar.

Trots en zelfbewust. Twenterand heeft veel te bieden voor eigen inwoners en voor mensen van buiten Twenterand. Dorpen met potentie ingebed in een groen landschap. De dorpen ieder met hun eigen karakter en identiteit. En daardoor elkaar aanvullend. Niet vergeten, Twenterand mag er zijn. Dat zal ik als burgemeester uitdragen, binnen de gemeente en ook daarbuiten.

Rol als regiopartner, Twente, Overijssel

We maken elkaar krachtiger maar we hebben elkaar ook nodig. Op economisch gebied maar ook op tal van andere terreinen kunnen we elkaar versterken en elkaar de bal toe spelen. Richting de provincie, het rijk en Brussel. Als Twenterand zoeken we die samenwerking omdat dat goed is voor Twente en dus voor Twenterand.

Wat ga ik doen als burgemeester?

Het beste halen uit de ander. Verbinden, het team goed laten draaien en het zelfbewustzijn toe laten nemen. Met elkaar zijn en maken we Twenterand.

Er zijn bij verdriet en bij vreugde. In Coronatijd zal het moeilijk zijn om altijd fysiek aanwezig te zijn. Desondanks moet u weten dat ik er wel voor u zal zijn, het liefst dichtbij, maar als het niet anders kan op gepaste afstand. Daarom is het ook zo belangrijk om goed op elkaar te letten.

Maar ik wil u ook graag ontmoeten en spreken. Inwoners, ondernemers, sport en cultuurverenigingen, maatschappelijke instellingen. Vanuit het gemeentehuis, maar als het kan ben ik het liefst zoveel mogelijk op pad in Twenterand. De kans om elkaar te ontmoeten neemt zo alleen maar toe en bovendien kunt u mij Twenterand leren kennen.

Voorzitter van raad en college

Ook verschillen in de raad, die mogen er zijn. Ik heb gezien hoe de vertrouwenscommissie met respect en vertrouwen in elkaar de sollicitatieprocedure heeft doorlopen. Als dat een voorbode is van de kwaliteit van de raad dan kan ik daar als voorzitter alleen maar trots op zijn.

Slotopmerkingen

Ik hoop dat over een tijdje, als men aan elkaar vraagt “Woar is ie dr ene van?” Dat men elkaar het antwoord geeft: hij is er iene van Twenterand, den ku’j d’r wel bi hemm’n.

Doot heanig an en goodgoan. Dankuwel!

Burgemeester Broekhuizen tijdens zijn speech