Twenterand maakt haast met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw zwembad in Vriezenveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 20 oktober de strategie vastgesteld hoe de ontwerpwerkzaamheden worden aanbesteed. Wethouder Mark Paters licht de uitgangspunten van de strategie toe: “Met deze manier van werken hebben wij maximale controle over de kosten, over het ontwerp en over het tempo want dat zwembad moet er heel snel komen. In de Stamper kan nog gezwommen worden, maar dat zwembad is technisch op.”

Op 30 juni van dit jaar nam de raad van de gemeente Twenterand het besluit om een nieuw overdekt zwembad te bouwen op sportpark Het Midden. In datzelfde besluit kreeg het college de opdracht de aanbesteding voor te bereiden. Met de keuze voor deze manier van aanbesteden, heeft het college deze opdracht voortvarend opgepakt.

Maximale controle

Met behulp van deskundige bureaus maakt de gemeente Twenterand, in nauwe samenwerking met de gebruikers, zelf een ontwerp voor het zwembad. “Dat is een voorlopig ontwerp, maar wel een ontwerp dat vrij concreet zal zijn,” aldus Paters. “En dat doen we om vanaf het begin goed in de gaten te houden of het zwembad binnen het beschikbare budget blijft. Daarvoor zijn er voortdurend momenten om dat te controleren en in te grijpen als dat nodig is. Met het ontwerp en de financiële kaders gaan we vervolgens aannemers en installateurs uitdagen om daarin de beste kwaliteit en het optimale resultaat te bieden. Die kennis halen we dus uit de markt. Dat gebeurt via een Europese aanbesteding.”

Aanpak

De aanpak waarvoor Twenterand kiest is vrij uniek bij de bouw van zwembaden. Meer gebruikelijk is het om op basis van een programma van eisen een aanbesteding uit te schrijven, waar dan een aannemer uitkomt die het ontwerptraject voor zijn rekening neemt. Vanwege de eerdergenoemde tijdsdruk en de kostenbeheersing kiest de gemeente Twenterand er nu dus voor om dit zelf te doen met ondersteuning van drie bureaus, te weten:

  • Slangen+Koenis Architecten (S+K) uit IJsselstein: ondersteuning bij ontwerp.
  • Climate Neutral Building (CNB) uit Borne: ondersteuning bij bouw- en procesmanagement.
  • International Tender Services (ITS) B.V. uit Raalte: voorbereiden van de inkoop- en aanbestedingsprocedure en juridische ondersteuning.

Planning

Nu het college tot dit besluit is gekomen, wordt er begonnen met het voorlopig ontwerp. De planning is dan om in januari 2021 te kunnen starten met de aanbesteding voor de bouwers van het zwembad. In de zomer van 2021 is dan duidelijk welke bedrijven de bouw gaan doen. In de tussenliggende periode worden ook omwonenden en de gebruikers van sportpark Het Midden betrokken bij de manier waarop het verkeer van en naar het sportpark kan komen. Vervolgens kan begin 2022 begonnen worden met de bouw van het zwembad. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat het hele proces zonder vertraging verloopt.