Vanuit het project Iedereen een Boom biedt de provincie Overijssel subsidie voor kleinschalige boomaanplant. 50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-. Met de subsidie willen we maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. We hopen hiermee maatschappelijke initiatieven te stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bijvoorbeeld bomen met een bijzondere betekenis voor de buurt. Hierdoor ontstaat ook verbondenheid, die in deze corona-tijd extra belangrijk is!

Subsidie voor dit plantseizoen al beschikbaar

Het is mogelijk om in dit plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling. Het gaat om nieuwe bomen, de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Op de website van Iedereen een Boom staat een lijst met soorten bomen en bosplantsoen waar u subsidie voor kunt krijgen. Voor de aanplant kunt u advies inwinnen bij een hovenier of kweker, of contact opnemen met ons, Iedereen een Boom.

Samenwerking met terreinbeherende organisaties

Hebt u een idee maar geen grond? We stimuleren initiatieven om bomen te planten op gronden van terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Als initiatief vraagt u toestemming aan de grondeigenaar, doet u de aanvraag, ontvangt u de subsidie en plant u de bomen op de beschikbare grond van een van deze partijen. Dus hebt u een inspirerend verhaal als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten? Zet dan die bomen in de grond en vraag de subsidie aan! Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vindt u op de website van Iedereen een Boom.