De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook in de sport veel gevolgen. Er mocht zelfs een periode helemaal niet gesport worden op de sportaccommodaties terwijl de huur voor veel verenigingen wel doorliep. Vanuit de Rijksoverheid zijn hiervoor verschillende financiële regelingen gekomen. Huurders van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties krijgen de huur van maart tot  juni kwijtgescholden via de gemeente.

Gemeente Twenterand krijgt vanuit de Rijksoverheid compensatie om de huur van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties kwijt te schelden aan de sportverenigingen. De aanvraag hiervoor loopt nog. Er zijn voor deze regeling beperkte middelen beschikbaar. Als er teveel aanvragen zijn, wordt er door het Rijk naar rato verdeeld. Wethouder Mark Paters is hier duidelijk over: “Als gemeente gaan we daar niet op wachten maar vergoeden wij verenigingen de volledige huur. Ook als straks blijkt dat de compensatie vanuit het Rijk niet 100% is. Daarmee hebben de sportverenigingen nu al duidelijkheid. We willen hen zo een steuntje in rug geven in deze toch al lastige tijd.”

Deze regeling is alleen voor huurders van gemeentelijke accommodaties. Andere eigenaren van sportaccommodaties moeten zelf compensatie bij het Rijk aanvragen. Hiermee kunnen ook zij de huur compenseren aan sportverenigingen die bij hen een accommodatie huren. De gemeente heeft zowel de huurders als verhuurders hierover geïnformeerd.

Meer informatie over de regeling staat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.dus-i.nl.