De gemeente Twenterand laat ROVA het huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden inzamelen. De groene container wordt om de week geleegd (in de periode november tot en met maart om de vier weken) en de grijze container één keer per vier weken. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer dat gebeurt. Hebt u geen containers, dan kunt u uw afval in een verzamelcontainer werpen. De containers worden regelmatig geleegd. Mocht u nog vragen hebben over de inzameling in uw wijk, neem dan contact op met ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl.