Op donderdag 2 juli heeft de raad van Twenterand de aanbeveling vastgesteld voor zijn nieuwe burgemeester. De raad beveelt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.C.F. Broekhuizen uit Heerenveen aan als de nieuwe burgemeester van Twenterand.