GBT is de enige lokale en onafhankelijke politieke partij. Wij zijn er voor de inwoners van alle kernen in Twenterand. Wij krijgen geen standpunten opgelegd vanuit Brussel, Den Haag of Zwolle. Dit levert onze inwoners niets extra’s op. GBT kiest voor de verbinding mét u, mét jou. In de afgelopen periode hebben we laten zien dat er, door te luisteren naar onze inwoners en door te denken vanuit mogelijkheden, ook met weinig geld veel bereikt kan worden.

GBT Twenterand

Denk daarbij onder andere aan:

 • Het nieuwe overdekte zwembad in Vriezenveen, de extra steun voor De Groene Jager in Den Ham en Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop
 • Verbetering verkeersveiligheid door aanleg wandelpaden en nieuw fietspad naar vv Den Ham
 • Woningbouw op verschillende plaatsen in Twenterand
 • De hondenspeelplaats in Westerhaar

Maar we zijn nog lang niet klaar! We willen met uw steun de komende jaren doorgaan met het mooier en beter maken van Twenterand en daarbij geldt zoals altijd: We beloven u niets, maar we zetten ons wel 100% voor u in! Daarbij blijven onze kernwaarden recht overeind: Naast de stem van de inwoner zijn dit onder meer het behoud van cultuur(historie), oudpapierinzameling in de huidige vorm en de mogelijkheid voor ‘eeuwigdurend grafrust’. GBT blijft tegen betaald parkeren en wil geen megastallen/varkensflats, terwijl we wel mogelijkheden willen blijven bieden voor onze lokale familiebedrijven om zich (duurzaam) te kunnen ontwikkelen.

We gaan ons inzetten voor:

 • Meer woningen voor starters en senioren op bestaande en nieuwe locaties
 • Ideëen van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid worden beloond met een kernbudget
 • Zuidelijke rondweg Vriezenveen (via N36), om knelpunten op te lossen en deze kern voor te bereiden op ontwikkelingen sportpark en woningbouw
 • Speeltuin voor kinderen met en zonder handicap in elke kern
 • Schoolpleinen groen maken! Onze kinderen moeten spelen op pleinen die niet alleen van beton zijn!
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Eenzaamheid van jong tot oud bestrijden
 • Een netwerk van wandelroutes en (dorps)ommetjes
 • Nieuwe locatie bedrijventerrein
 • Aantrekkelijke winkelcentra: winkels dicht bij elkaar