Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het voor veel ondernemers, en met name horecaondernemers, een moeilijk tijd. De landelijk afgekondigde maatregelen treffen bedrijven hard. 

Helaas zal de coronacrisis nog wel enige tijd voortduren. Als gemeente Twenterand proberen we zo goed als mogelijk in te spelen op enerzijds het ondersteunen van het bedrijfsleven en anderzijds door het pragmatisch omgaan met het handhaven van de landelijke coronamaatregelen. Het zoeken naar die balans gaat niet vanzelf en kan soms schuren.  

Burgemeester Broekhuizen wil graag samen met wethouder Harmsen met horecaondernemers in gesprek om die balans met elkaar te zoeken. We vinden het belangrijk om als gemeente en horecaondernemers hierin samen op te trekken. De horecaondernemers in Twenterand ontvangen hiervoor een uitnodiging. Aanmelden kan bij Pearl Elders (p.elders@twenterand.nl). Wij zoeken dan naar een geschikte datum en een (coronaproof) locatie.