De gemeente Twenterand wil inwoners die ondersteuning nodig hebben zo vroeg mogelijk helpen. Zo kan voorkomen worden dat problemen verergeren en zwaardere zorg nodig is. Hiervoor stimuleert Twenterand inwoners om meer gebruik te maken van het zogeheten voorliggend veld. Daarmee wordt ondersteuning bedoeld waar mensen naar toe kunnen zonder indicatie. Bijvoorbeeld een gezinswerker die hulp biedt in gezinnen. Om beter zicht te krijgen op het effect van deze ondersteuning heeft de gemeente voor het gezinswerk bij wijze van proef een onderzoek laten doen naar zowel de maatschappelijke als financiële resultaten.

Wethouder Mark Paters: “We hadden zelf al wel het idee dat gezinswerkers veel resultaten boeken maar nu kunnen we dat ook onderbouwen met cijfers. Deze overtreffen overigens onze verwachtingen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat elke euro die de gemeente investeert in het gezinswerk, vijf keer zoveel oplevert voor de maatschappij en voor de gemeente drie keer zoveel. We willen de komende tijd dit onderzoek ook voor andere voorzieningen gaan inzetten. Zo krijgen we meer grip op welke effecten de verschillende voorzieningen hebben. Maar ook wordt dan duidelijker in hoeverre uitgaven in het voorliggend veld zich terugverdienen”.

Social return on investment

Onderzoek naar de maatschappelijke resultaten wordt ook wel ‘social return on investment’ genoemd (SROI). Op basis van SROI kunnen we als gemeente onderbouwde keuzes maken wat betreft investeringen en inzet van het voorliggend veld voor de toekomst. Twenterand sluit hiermee aan bij een van de aanbevelingen uit het rapport van de visitatiecommissie van de VNG om meer zicht te krijgen op de effecten van de ondersteuning in het voorliggend veld.

Gezinswerk in Twenterand

De gemeente heeft Insights Zorg gevraagd om de meerwaarde van het gezinswerk inzichtelijk te maken met behulp van de SROI methodiek. In Twenterand zijn twee gezinswerkers actief. Zij bieden hulp in gezinnen met kinderen en jongeren. Het gaat vaak om gezinnen waar meerdere problemen spelen. Met het onderzoek zijn de financiële opbrengsten en zogenaamde zachte effecten in kaart gebracht. De  SROI toont aan dat door inzet van gezinswerk eerder de juiste ondersteuning wordt ingezet waardoor problemen niet verergeren. Hierdoor wordt zwaardere hulp voorkomen en zijn er minder escalaties en schooluitval en -vertraging. Daarnaast blijkt dat gezinswerk niet alleen veel oplevert voor het gezin zelf en de gemeente maar indirect ook voor de maatschappij, zoals de Twenterandse samenleving, scholen, de Rijksoverheid en verzekeraars.

Vervolg

Gemeente Twenterand wil verder leren hoe de effecten van voorliggende voorzieningen in kaart kunnen worden gebracht en hoe hierop gestuurd kan worden. SROI voorziet in een goede werkwijze hiervoor die erg leerzaam is. De proef met gezinswerk heeft aangetoond welke meerwaarde deze manier van onderzoek doen heeft voor de gemeente en haar partners. De methode leent zich ook goed voor bredere inzet binnen de gemeente Twenterand.