De openbare ruimte is de plek waar mensen zich thuis willen voelen en waar sociale en economische aspecten bij elkaar komen. Het is ook de plek waar inwoners en de gemeentelijke organisatie het dichtst bij elkaar komen.

Om meer en beter in contact te zijn met inwoners, ondernemers en organisaties introduceert de gemeente Twenterand gastheerschap in de openbare ruimte. Een van de concrete invullingen daarvan is dat we buurtbeheerplannen gaan maken. De eerste wijk waarin we daarmee aan de slag gaan, is Nieuwoord in Vroomshoop.

Gastheerschap

De afgelopen periode zijn de medewerkers van de gemeentelijke buitendienst getraind om hun nieuwe rol als gastheren en -vrouwen in de openbare ruimte goed te kunnen vervullen. Vanuit goed gastheerschap gaat de buitendienst wijkgericht werken. Met vaste teams en een vaste voorman. Dit zorgt voor een goede herkenbaarheid in de wijk en daarmee de mogelijkheid voor gemakkelijk en snel contact met inwoners. De medewerkers van de buitendienst zijn dus het gezicht en aanspreekpunt in de wijk. Samen met inwoners en bedrijven zorgen zij ervoor dat vragen, verzoeken en suggesties uit de buurt op een goede manier worden afgehandeld of opgepakt.

De teams bestaan niet alleen uit gemeentelijk personeel. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en andere kwetsbare doelgroepen werken mee in het onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee komt het college de afspraak na uit het bestuursakkoord dat de kwaliteit en uitstraling van het onderhoud van openbaar groen verbeterd wordt binnen het bestaande budget. Daar waar mogelijk wordt hulp ingezet vanuit de participatiewet en de inwoners. Gastheerschap betekent dus ook dat wij speciale groepen de gelegenheid geven om mee te doen en om via leerwerktrajecten aan de slag te kunnen.

Het gastheerschap biedt verder aan iedereen in Twenterand, vooral in de buurten zelf, de mogelijkheid om bij te dragen aan en mee te denken over het beheer en onderhoud. De bijdrage van inwoners kan zijn dat zij bij de voorman die in hun straat aan het werk is initiatieven aandragen maar ook dat zij een deel van het onderhoud zelf doen zoals op diverse plaatsen in de gemeente al gebeurt.

Samen aan de slag

Als een concrete invulling voor het gastheerschap is de gemeente in de wijk Nieuwoord in Vroomshoop noord bezig met het maken van een zogeheten buurtplan. In een buurtplan leggen we de afspraken vast die we samen met inwoners maken over het beheer en onderhoud van de buurt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over groenvoorzieningen, wegen, speeltuinen, verkeersmaatregelen, voorzieningen voor honden, onderhoud door bewoners, initiatieven vanuit de buurt, etcetera.

In de voorbereiding voor een buurtplan brengen we in kaart wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten, onderhoud en projecten gepland heeft in de betreffende wijk. Gelijktijdig verspreiden we een enquête in de buurt waarmee we alle bewoners en organisaties vragen naar hun mening en ideeën over de openbare ruimte. Ook gaan we de buurt in voor persoonlijke gesprekken met inwoners hoe zij hun buurt beleven en welke ideeën ze hebben. Al deze informatie bepaalt uiteindelijk hoe het buurtplan er voor de komende vier jaar uit gaat zien.

De manier waarop het buurtplan voor Nieuwoord gemaakt wordt, gaan we ook toepassen op plannen voor andere wijken in Twenterand.