Het presidium heeft in zijn bijeenkomst van 11 mei besloten om voor de raadsdebatten en raadsvergaderingen weer fysiek te vergaderen. Deze raadsdebatten en raadsvergaderingen  zullen zodanig worden georganiseerd dat ze voldoen aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld om het coronavirus te beteugelen.