Door de coronacrisis en de geldende maatregelen konden in 2020 evenementen niet doorgaan. De annuleringskosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Inmiddels hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor komt het financiële risico van annulering voor evenementen bij de organisatoren zelf te liggen.

Hoewel het vaccineren is gestart en voor perspectief zorgt, is er voor 2021 nog veel onzeker. Om aan de slag te kunnen met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021 staat het rijk garant voor de gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen.