Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag. Dit is voor huishoudens met een laag inkomen. U hebt recht op de eenmalige energietoeslag als het inkomen van uw huishouden maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Per gemeente verschilt de hoogte van de energietoeslag. In Twenterand is dit €1.300,00.

Aanvraag eenmalige energietoeslag 2023

Uw leefvorm, de voor u geldende bijstandsnorm en uw inkomensgrens (normen 1 juli 2023)

Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd

Norm exclusief vakantietoeslag

Maximaal 120% van de norm

Alleenstaande

      € 1.155,79

     €  1.386,95

Samenwonenden

      € 1.651,12

     €  1.981,34

Leefvorm tot pensioengerechtigde leeftijd met kostendelende medebewoners

Tweepersoonshuishouden

      € 825,56

     €  990,67

Driepersoonshuishouden

      € 715,48

     €  858,58

Vierpersoonshuishouden

      € 660,45

     €  792,54

Leefvorm pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande

      € 1.289,78

     €  1.547,74

Samenwonenden

      € 1.751,42

     €  2.101,70

Leefvorm pensioengerechtigde leeftijd met kostendelende medebewoners

tweepersoonshuishouden

      € 875,71

     € 1.050,85

Driepersoonshuishouden

      € 758,95

     € 910,74

Vierpersoonshuishouden

      € 700,57

     € 840,68

Energietoeslag wordt automatisch uitbetaald

Kreeg u vorig jaar energietoeslag en is er niks veranderd in uw situatie? Dan krijgt u dit jaar de energietoeslag automatisch uitbetaald. U hoeft dus geen aanvraag te doen. In de maand december krijgt u een brief, daarin staat dat we na twee weken de energietoeslag aan u betalen. U krijgt dit op het bij ons bekende rekeningnummer. Klopt dit rekeningnummer niet? Geef dit dan aan ons door.  

Heeft u in december geen brief gekregen?

Heeft u in december geen brief gekregen? Dan krijgt u de energietoeslag 2023 niet automatisch. Denkt u dat u wel recht hebt op de energietoeslag? Dan kunt u dit aanvragen vanaf 2 januari tot 1 juni 2024. We kijken hierbij naar het inkomen in de maand november 2023. Het inkomen is zonder vakantiegeld.

U kunt niet wachten of hebt probleem met betalen van rekeningen?

Hebt u grote problemen met het betalen van uw rekeningen? Heeft u grote problemen met het betalen van uw (energie)rekeningen? Neem dan contact op met het Meldpunt Geldzorgen. Dat kan via 0546 - 840 840 of meldpuntgeldzorgen@twenterand.nl.

Meer informatie over de energietoeslag 2023

Op de website van Rijksoverheid vindt u alle informatie over de energietoeslag 2023. Kijk daarvoor op www.rijksoverheid.nl/energietoeslag2023(externe link).