Onze Ambitie voor Twenterand

Logo regionaal energie strategie

Nederland is van plan om minder energie  te gebruiken en over te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar steeds meer duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en dergelijke. Dit wordt ook wel de energietransitie genoemd. Onze ambitie is opgenomen in de Agenda Duurzaam Twenterand 20 procent van het totale energieverbruik in 2020 in Twenterand is afkomstig van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent, dan is Twenterand energieneutraal.

Bekijk de ambities uit de Agenda Duurzaamheid Twenterand 2018 – 2022.