In vervolg op de in april jl. gestarte campagne om de inwoners meer bewust te maken van eenzaamheid in onze samenleving, loopt momenteel de tweede uiting met als strekking; vergeet niet de achterblijvers als je op vakantie bent. 

De campagne vindt plaats als onderdeel van het actieprogramma ‘Samen tegen eenzaamheid’, waar het college van burgemeester en wethouders vorig jaar haar goedkeuring aan verleende en financiële middelen voor ter beschikking stelde.  

De campagne bestaat uit advertenties die in week 28 in de Week van Twenterand en De Toren van Twenterand verschijnen. En uit 20 city-displays die tot 25 juli op verschillende plekken in Twenterand hangen. Ook worden er berichten gepost op social media.  

Na bewustwording volgt signalering en doorverwijzing. Omdat het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand hier een centrale rol in speelt, wordt het Meldpunt nadrukkelijk op alle uitingen vermeld 

In het najaar volgt deel 3 van deze campagne.