De kosten voor energie zijn de laatste tijd flink gestegen. Niet iedereen kan dat even goed betalen. Voor inwoners van Twenterand met een laag inkomen is er nu de energietoeslag.

De energietoeslag bedroeg 800 euro, maar de gemeente heeft dit verhoogd naar 1300 euro.

Als u in 2022 de energietoeslag al heeft gekregen krijgt u automatisch een nabetaling van 500 euro. U hoeft hiervoor zelf niks te doen.

We proberen om voor iedereen de nabetaling van 500 euro in oktober te doen.

Je hebt recht op de energietoeslag als je in Twenterand woont, zelfstandig woont en niet meer inkomen hebt dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dat is vaak het geval als je een uitkering hebt. Of als je AOW hebt, met geen of een klein pensioen. Maar ook wie werkt kan in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij mensen die samenwonen wordt het inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen tot 21 jaar telt niet mee. We kijken ook niet naar het vermogen. Als je bij iemand anders inwoont krijg je geen toeslag. Het gaat erom dat je zelf energielasten hebt. Per huishouden is maximaal één energietoeslag mogelijk.

De energietoeslag kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.

Wat moet je doen?

Inwoners die zelfstandig wonen met een bijstandsuitkering, krijgen de energietoeslag voor eind april vanzelf op hun bankrekening. Dit geldt ook voor inwoners die zelfstandig wonen en bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van bewind. Andere inwoners met een laag inkomen moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 1 mei 2022 (niet eerder) via het aanvraagformulier op www.twenterand.nl. Een schriftelijk aanvraagformulier is vanaf die datum verkrijgbaar bij de balie in het gemeentehuis of de zorginformatiepunten (ZIP’s).

Energietoeslag aanvragen

Meer informatie

Op www.twenterand.nl staat een overzicht. Daarin is te zien hoeveel 120 procent van de bijstandsnorm is. Het gaat om netto bedragen zonder vakantiegeld. Voor meer informatie kun je terecht bij het team Werk en Inkomen van de gemeente Twenterand. Op werkdagen kun je bellen naar (0546) 840 840 tussen 9.00 en 12.00 uur of mailen naar inkomen@twenterand.nl.