Duurzaamheid 2018-2022

Duurzaam Twenterand

Duurzaamheid 2018-2022

Logo Duurzaam DoenOm te komen tot onderstaande agenda 'Twenterand duurzaam doen' heeft de gemeente in opdracht van raad en college actief ingezet op het ophalen van informatie en ideeën uit de samenleving.

In november 2017 is de duurzaamheidsmaand georganiseerd. Bedoeld om het thema meer op de kaart te zetten en om het gesprek met heel veel verschillende partijen te voeren over duurzaamheid. De opgehaalde ideeën zijn vertaald naar deze agenda “Twenterand samen duurzaam doen”. In dit document zijn de ambities en de lokale uitvoeringsmaatregelen uitgewerkt langs drie lijnen: energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie.

De agenda en bijlagen zijn als resultaat van de gesprekken met deelnemers ter kennisname aan het College en Gemeenteraad aangeboden. Deze zijn nog niet vastgesteld.