U kunt een subsidie krijgen op de grondprijs met een goede duurzaamheidsscore. Naast deze subsidie kunt u ook een bonus verdienen voor een meer natuurvriendelijke inrichting van uw perceel.

Terrein rondom bedrijven

De subsidie krijgt u, wanneer u een mooi en duurzaam gebouw neerzet op een natuurvriendelijk ingericht perceel en u daarmee voldoet aan de voorwaarden uit de Subsidieverordening Bedrijventerrein Oosterweilanden Twenterand 2017. De duurzaamheidsscore geeft aan hoe mooi, duurzaam en natuurvriendelijk uw nieuwe bedrijfsgebouw is en hoe hoog uw subsidie en bonus daardoor kunnen worden. De subsidie bedraagt maximaal €10,- per m2 bedrijfskavel. Daarbovenop kan een bonus komen van maximaal €5.000 voor een meer natuurvriendelijke inrichting van uw terrein. Als u uw bedrijfsgebouw bouwt op een van de 5 zichtlocaties kan daar nog een bonus van €10.000 bij komen voor bijzonder goede architectuur. Duurzaam Doen wordt dus beloond.

Subsidie aanvragen

Let op:

  • Lees de subsidieverordening goed door hoe te handelen bij de aanvraag, vaststelling en uitbetaling van de subsidie
  • de subsidieaanvraag mag niet later worden ingediend dan de aanvraag om omgevingsvergunning
  • de vereiste bijlagen moeten worden meegestuurd met (toegevoegd aan) de digitale aanvraagformulieren (zowel voor toekenning als voor vaststelling van de subsidie)

Aanvraag duurzaamheidssubsidie Oosterweilanden

Verzoek vaststelling duurzaamheidssubsidie Oosterweilanden

Fiscaal voordeel

Een goede duurzaamheidsscore kan fiscale voordelen voor u hebben. Veel maatregelen op gebied van energiebesparing staan in de zogeheten Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Ook via de regelingen Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Vervroegde afschrijving Milieu investeringen (Vamil) kan een goede duurzaamheidsscore tot fiscaal voordeel leiden. Daarnaast zijn er bij MIA en Vamil aftrekmogelijkheden voor op natuur gerichte maatregelen. Informatie vindt u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, op www.rvo.nl onder Subsidies en Financiering.