Culture organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen uit de programmabegroting. Zij zorgen namelijk voor verbinding, ontmoeting en educatie en dragen zo bij aan het welzijn van onze inwoners.  Ook voor inwoners voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is.

Culturele organisaties kunnen gemeentelijke subsidies aanvragen voor activiteiten op basis van de Subsidieregeling cultuur Twenterand 2023.

Hoe vraagt u het aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulieren op deze pagina. In deze formulieren kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Volledigheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. De behandeltermijn van uw aanvraag is 8 weken en kan worden verlengd met 8 weken.

Bekijk hier de subsidieregeling cultuur Twenterand(externe link)

Bekijk hier de Cultuuropdracht “Cultuur voor iedereen 2021 – 2024

Projectsubsidie cultuur

Voor wie?

Organisaties die kunst en cultuur projecten organiseren in de gemeente Twenterand, kunnen voor hun activiteiten een projectsubsidie cultuur aanvragen.

Waarvoor?

(Vernieuwende) culturele activiteiten en evenementen voor alle inwoners, met name ook voor inwoners voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is.

Wat is de maximale bijdrage per project?

De maximale bijdrage per project is € 3.000,--. Het Cultuur Platform Twenterand  adviseert de gemeente over de ingekomen projecten.

Hoe kan het worden aangevraagd?

Een organisatie kan in één van de volgende rondes een aanvraag indienen:

  • Ronde 1: uiterlijk 1 april 2023
  • Ronde 2: uiterlijk 1 juli 2023
  • Ronde 3: uiterlijk 1 oktober 2023
  • Ronde 4: uiterlijk 1 december 2023

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 26.700.

Vragen?

Voor vragen over de projectsubsidie cultuur en in brede zin projectadvies, kunt u contact opnemen met Eléon de Haas, cultuurmakelaar. Tel. 06 – 23040169 of e-mail: info@cultuurmakelaar.com

Aanvragen

Projectsubsidie openbare concerten

Voor wie?

Muziekverenigingen in de gemeente Twenterand.

Waarvoor?

Openbare concerten die verband houden met openbare vieringen, herdenkingen en tradities die deel uitmaken van het cultureel erfgoed van de gemeente Twenterand.

Aanvraag?

Vóór 1 maart 2023.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 24.000.

Aanvragen

Subsidie muziekonderwijs

Voor wie?

Muziekverenigingen in de gemeente Twenterand.

Waarvoor?

Lessen harmonie, fanfare & brassband voor jeugdleerlingen.

Aanvraag?

Uiterlijk 1 februari 2023

Subsidieplafond

De maximale totale bijdrage is € 120.000,-.

Aanvragen

Subsidie muziekparticipatie sociaal domein

Voor wie?

Muziekverenigingen in de gemeente Twenterand en minimaal één andere partij uit het sociaal domein.

Waarvoor?

Actieve muziekbeoefening door inwoners uit Twenterand die belemmeringen ervaren om mee te doen aan het reguliere aanbod.

Aanvraag?

Vóór 1 april 2023.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 36.000,--. De adviesraad sociaal domein Twenterand en het cultuur platform Twenterand adviseren over de subsidieaanvragen.

Aanvragen