We zijn een politieke partij van christenen, een partij die er is voor iedereen in de samenleving. We hebben daarom voor deze verkiezingen gekozen voor het thema: Voor Elkaar! Want we vinden dat iedere burger een plaats verdient in de samenleving en we geloven dat ieder mens van waarde is.

Logo Christen Unie

Als christelijke partij geloven we dat de Bijbel belangrijk is voor de politiek, omdat het in de Bijbel gaat over mensen, over samenleven en over onze overheid. De politici van de ChristenUnie zijn betrokken christenen, die op veel plekken in de samenleving aan het werk zijn; voor hun baan of hun vrijwilligerswerk.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij en daardoor ook lokaal stabiel. We kunnen goed verbindingen maken met provinciale en landelijke politiek. Wij zijn trots op het mooie team mensen dat achter ons staat! Doe met ons mee!

  1. We staan voor een betrouwbare overheid, met zichtbare en betrokken ambtenaren
  2. We willen een toegankelijke gemeente zijn, waarin iedereen kan meedoen
  3. We willen zorgen voor voldoende woningen voor starters, voor jongeren, voor gezinnen en voor ouderen
  4. We willen inzetten op isolatie van woningen en op meer opwek van duurzame energie
  5. We zorgen voor goed voor onze natuur en ons water
  6. We willen onze boeren de ruimte geven

We zijn trots op onze gemeente en zetten ons, met uw steun, graag de komende 4 jaar in voor onze mooie gemeente.