Met deze slogan wil het CDA Twenterand aan de inwoners duidelijk maken dat er wat te kiezen valt. De partij laat met het verkiezingsprogramma zien waar het voor staat.

CDA Twenterand

De belangrijkste verkiezingspunten voor het CDA zijn als volgt:

  • In de op te stellen woonvisie moet er per kern naar behoefte per doelgroep gebouwd kunnen worden, zoals starterswoningen en seniorenwoningen. Voor Vroomshoop en Geerdijk geldt dat de gedupeerden van de kanaalwoningen ondersteund moeten worden.
  • Binnen het sociaal domein wil het CDA dat iedereen mee telt, niemand valt buiten de boot. Het CDA wil zich inzetten voor het aanpakken van (stille) armoede en inzetten op preventie. Wie kan krijgt begeleiding bij het vinden van werk. Voorts sterk jongerenwerk door intensieve samenwerking van de betrokken organisaties en het stimuleren van noaberschap. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Het CDA wil ondernemers voor Twenterand vasthouden en aan zich binden.
  • Het CDA streeft naar behoud van publieke maatschappelijke gebouwen, zoals De Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk, Het Punt in Vroomshoop en Het Middendorpshuis in Den Ham, voor culturele en maatschappelijke activiteiten.
  • Door gewijzigde financieringsfondsen van de zwembaden in de gemeente moet een structurele subsidie vastgesteld worden voor het openluchtzwembad zwembad De Groene Jager in Den Ham.
  • Het CDA wil tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde wens voor een fietspad de Pollen-Bruinehaar en wil fietsroutes door de Engbertsdijksvenen stimuleren.
  • Voor Twenterand moet duurzaamheid, groen gas en waterstof op de agenda komen. Voor grote windmolens is er geen plaats binnen onze gemeente.
  • Het CDA staat voor een gezonde balans tussen natuur, landbouw en recreatie.

Het CDA presenteert een frisse nieuwkomerslijst. Naast lijsttrekker Martino Vos komen er veel nieuwe kandidaat-raadsleden op de kieslijst van het CDA Twenterand. Het zijn allemaal betrokken mensen, die al actief zijn of zijn geweest in de samenleving. Op deze manier wil het CDA Twenterand alle kernen en het buitengebied zo goed mogelijk vertegenwoordigen tijdens de komende raadsperiode.