Mineral Valley Twente is een verzamelnaam voor verschillende organisaties die werken aan een duurzame Twentse agrarische sector en de kringlooplandbouw. Hierin werken, agrariërs, kennisinstellingen, overheden en bedrijven met elkaar samen. Gezamenlijk wordt er gezocht naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Deze oplossingen worden dan uitgetest in een proeftuin.

Tijdens de netwerkdag op vrijdag 29 november 2019 hebben verschillende proeftuinen laten zien wat zij in huis hebben. Betrokkenen en partners kregen een eerste blik op het overzicht van projecten met als doel elkaar te informeren en inspireren. De dag krijgt een vervolg voor het brede publiek in het voorjaar van 2020.

Afgelopen anderhalf jaar zijn er 20 proeftuinen gestart op de volgende onderdelen:

  • Klimaat, bodemgezondheid en water;
  • Regionale voedselproductieketen;
  • Meerwaarde biomassa;
  • Landbouw en maatschappij.

 “Het inzetten van de proeftuinen is erg belangrijk”, geeft voorzitter van de stuurgroep en wethouder in de gemeente Tubbergen, Erik Volmerink aan. “We hebben een uitdaging om het landelijk gebied vitaal te houden. Het is mooi om te zien dat op een dag als vandaag er al zoveel mensen zich inzetten voor de proeftuinen en daarmee voor een gezonde agrarische sector'.”

Proeftuinen

In de afgelopen anderhalf jaar zijn 20 proeftuinen gestart, maar de ambitie ligt op 40 proeftuinen. Volmerink: “Deze ruimte hebben we nodig om meer experimenten te kunnen doen. De proeftuinen kunnen ideëen of projecten zijn maar ook daadwerkelijk het ter beschikking stellen van een stuk grond voor een experiment. We willen proberen om steeds meer proeftuinen te laten draaien. Meer proeftuinen betekent meer informatie die we in de keten weer in kunnen zetten.”

Op mineralvelley.nl kunt u meer informatie vinden over Mineral Valley Twente. Voor vragen of het aanmelden voor een proeftuin kunt u een e-mail sturen naar info@mineralvalley.nl