Met de bestuursrapportage (Berap) wordt tussentijds verantwoording afgelegd door het college aan de raad over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting