HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezing/referendum 2018

Verkiezing/referendum 2018

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezing Gemeenteraad 2018 en het Raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017:

 • Opkomstcijfers

  Hier worden de opkomstcijfers van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Twenterand gepubliceerd.

  Lees meer
 • Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

  De zitting wordt gehouden in het gemeentehuis in kamer 0.77 Den Ham zaal.

  Lees meer
 • Wie mag stemmen voor de gemeenteraad en wie voor het referendum?

  Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Twenterand en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  Lees meer
 • U wilt stemmen in een andere gemeente voor het Referendum (kiezerspas)

  Als u op de dag van de stemming (21 maart 2018) in een andere gemeente wilt stemmen voor het  referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017,  dan heeft u een kiezerspas nodig.

  Lees meer
 • Stempas kwijt of niet ontvangen

  Om overal in de gemeente Twenterand te kunnen stemmen heeft u een stempas(sen) ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

  Lees meer
 • Stembiljet invullen voor de verkiezing

  U stemt door op het stembiljet een wit stipje van uw keuze rood te maken. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus.

  Lees meer
 • Verkiezingen/referendum in het kort

  Bekijk informatie over de verkiezingen en het referendum:

  Lees meer
 • Verkiezingskrant

  In week 10 van 2018 is er een speciale verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid in de gemeente Twenterand.

  Lees meer
 • Openbaar maken van de verkiezingsuitslagen en inzage processen verbaal

  Uitslagen op de website

  Lees meer
 • Een kijkje nemen tijdens de telling op een stembureau

  21 maart 2018 of tijdens het centraal tellen op 22 maart 2018 in het gemeentehuis? Dat kan!

  Lees meer
 • Raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

  Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

  Lees meer
 • Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

  Als u op 21 maart 2018 niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven. Er zijn twee manieren om iemand te machtigen.

  Lees meer
 • Identiteitsdocument verplicht om te mogen stemmen

  U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs laten zien om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom een identiteitsbewijs mee (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

  Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Achter de tekst “geldig tot” moet de datum 22 maart 2013 of een latere datum staan.

  Is uw identiteitsbewijs ouder, of heeft u geen identiteitsbewijs, maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen, vraag dan een schriftelijke machtiging aan.

 • Waar kunt u stemmen

  Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hier een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:

  Lees meer
 • Kandidatenlijsten verkiezingen

  U kunt op het gemeentehuis de kandidatenlijsten inzien.

  Lees meer