HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019  |  U wilt stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

U wilt stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u op de dag van de stemming (20 maart 2019) in een andere gemeente wilt stemmen voor het de Proviciale Staten en/of het Waterschap, dan heeft u een kiezerspas nodig.

Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten is het alleen mogelijk om binnen de provincie Overijssel uw stem uit te brengen. Voor de verkiezing van het Waterschap kunt u binnen de grenzen van het Waterschap Vechtstromen stem uit te brengen.

U kunt een kiezerspas

 • Schriftelijk aanvragen
  Gebruik daarbij het formulier onderaan deze pagina (let op: voor Provincie én Waterschap vult u beide formulieren in).
  et kan u ook worden toegestuurd  (neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Twenterand). Mail/stuur of breng dit formulier naar de gemeente. U ontvangt de kiezerspas retour per post.
  Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen! Heeft u al een stempas ontvangen, stuur deze dan mee met uw verzoek.
   
 • Persoonlijk aanvragen
  Een kiezerspas kunt u ook krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te komen. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas waarmee u kunt stemmen in elke gemeente in Nederland.
  Het in persoon aanvragen van een kiezerspas kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. Neemt u dan wel een legitimatiebewijs mee.

Als u de kiezerspas verliest dan kunt u geen nieuwe meer krijgen. U kunt dan niet meer stemmen.