HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019  |  Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op 20 maart 2019 niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven. Er zijn twee manieren om iemand te machtigen:

Op de stempas

Dit kan alleen iemand zijn die ook in de gemeente Twenterand mag stemmen. Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en u zet allebei uw handtekening. Daarna geeft u uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde. Dat identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Uw legitimatiebewijs moet geldig  zijn tot 21 maart 2014 of later. Dit kunt u nog doen op de dag van de verkiezing

Schriftelijke volmacht

Voor kiezers zonder identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan vijf jaar is verlopen, is het geven van een schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Een schriftelijke volmacht kan ook handig zijn als u een tijdje buiten Twenterand verblijft en al vertrekt voordat u de stempas heeft ontvangen.

Voor de verkiezing Provinciale Statenverkiezing moet dit iemand zijn die in de provincie Overijssel woont. Voor de waterschapsverkiezing moet dit iemand zijn die ook binnen het waterschap Vechtstromen woonachtig is. Omdat de gemeente uw persoonsgegevens controleert, hoeft u in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde te geven.

Schriftelijk aanvragen

Het formulier voor een schriftelijke volmacht kunt onderaan deze pagina downloaden (let op: voor Provincie én Waterschap vult u beide formulieren in). Aanvragen of afhalen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Twenterand kan natuurlijk ook. Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de afdeling Dienstverlening zijn ontvangen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij het volmachtsbewijs naar degene die voor u gaat stemmen.

Voor de verkiezing Provinciale Statenverkiezing moet dit iemand zijn die in de provincie Overijssel woont. Voor de waterschapsverkiezing moet dit iemand zijn die ook binnen het waterschap Vechtstromen woonachtig is. Omdat de gemeente uw persoonsgegevens controleert, hoeft u in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde te geven.

U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

Een gemachtigde mag maximaal twee machtigingen per verkiezing meenemen. De volmachtstem(men) moeten tegelijk met de eigen stem (van de gemachtigde) worden uitgebracht.