HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019  |  Identiteitsdocument verplicht om te mogen stemmen

Identiteitsdocument verplicht om te mogen stemmen

U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs laten zien om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom een identiteitsbewijs mee (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Achter de tekst “geldig tot” moet de datum 21 maart 2014 of een latere datum staan.

Is uw identiteitsbewijs ouder, of heeft u geen identiteitsbewijs, maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen, vraag dan een schriftelijke machtiging aan.