Centraal tellen stemmen

Onze gemeente gaat opnieuw meedoen met het experiment centrale stemopneming.

U bent op donderdag 21 maart 2019 van harte welkom om het centraal tellen van de stembiljetten van de Provinciale Statenverkiezingen en het Waterschap Vechtstromen bij te wonen.

De telling is in de semi-permanente sporthal, Schout Doddestraat 11a in Vriezenveen en begint om 9.00 uur. Dezelfde middag, na het tellen van de stemmen, wordt de uitslag voor de gemeente Twenterand bekend gemaakt.