HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezing Gemeenteraad 2018

Verkiezing Gemeenteraad 2018

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezing Gemeenteraad 2018:

  • Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

    Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Twenterand kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

    Lees meer