HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezing Europees Parlement 2019  |  Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op 23 mei 2019 niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven.

Op de stempas

Dit kan alleen iemand zijn die ook in de gemeente Twenterand mag stemmen. Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en u zet allebei uw handtekening. Daarna geeft u uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde. Dat identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Uw legitimatiebewijs moet geldig  zijn tot 24 mei 2014 of later. Dit kunt u nog doen op de dag van de verkiezing