HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Rekenkamer

Rekenkamer

 • De rekenkamer

  Het is erg belangrijk dat een onafhankelijk orgaan zelfstandig onderzoek kan doen naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het financiële beheer, het beleid en de organisatie van het gemeentebestuur.

  Lees meer
 • Wat wil de Rekenkamer?

  Rekenkamer West Twente wil de controlerende functie van de gemeenteraad versterken. Ook wil zij voor de inwoners van de gemeente zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens en de uitvoering van beleid.

  Lees meer
 • Rapporten

  Door de Rekenkamer West-Twente zijn verschillende rapporten opgesteld. Deze rapporten kunt inzien op deze website:

  Lees meer
 • Wat doet de Rekenkamer?

  De Rekenkamer doet zelfstandig onderzoek en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op leren en verbeteren. Met haar onderzoeken wil de Rekenkamer dus niet alleen laten zien wat er goed of eventueel fout is gegaan.

  Lees meer
 • Samenwerking met andere gemeenten

  De rekenkamervoorziening in de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten wordt ook ingevuld door de Rekenkamer West Twente. De Rekenkamer West Twente is daarmee een samenwerkingsverband van de vier gemeenten.

  Lees meer
 • Contact

  U kunt u in contact komen met de rekenkamer via de raadsgriffier van de gemeente Twenterand, de heer drs. R.J.M. Ros:

  Lees meer