HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Over Twenterand  |  Gemeentewapen

Gemeentewapen

Gemeentewapen gemeente Twenterand

Bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 2003 is aan de gemeente Twenterand een gemeentewapen verleend. In het ontwerp van het gemeentewapen zijn elementen uit de wapens van de gemeenten Den Ham en Vriezenveen opgenomen.

Zo komt de eikenboom uit het wapen van Vriezenveen terug en de gouden leeuw uit het wapen van Den Ham. Verder is als nieuw element vier aaneengesloten ruiten opgenomen, die de vier grootste kernen van Twenterand symboliseren.

Het logo en wapen van de gemeente Twenterand zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de gemeente mag hiervan geen gebruik worden gemaakt. Tegen misbruik kunnen wij optreden.